Księgowość – usługi dla Zarządu

Świadczymy usługi związane z księgowością na potrzeby kierownictwa jednostki, zarówno w siedzibie naszej spółki (online), jak i w miejscu wskazanym przez Klienta. Oferujemy Państwu również pomoc w organizacji prowadzenia działalności na potrzeby sprawozdawczości finansowej w zakresie:

 • rejestracji jednostki (spółki, inne podmioty),
 • organizacji pracy działu księgowości,
 • opracowania polityki rachunkowości jednostki wraz z odpowiednim planem kont i ustaleniem parametrów księgowania zgodnie z ustawą o rachunkowości i pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi podmiot,
 • założenia i otwarcia ksiąg rachunkowych w systemach finansowo-księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • elektronicznym udostępnianiem danych w siedzibie Klienta,
 • opracowywaniem i wdrażaniem systemu rachunkowości zarządczej.

Ikona notatnika i pieniędzy

Ponadto prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe. Sprawujemy nadzór nad ewidencją dokumentów w księgach rachunkowych i podatkowych, prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję dla celów podatku od towarów i usług (VAT). Zachęcamy także do skorzystania z naszych usług związanych z raportowaniem:

 • sporządzamy okresowe sprawozdania finansowe,
 • opracowujemy sprawozdawczość dla banków i kontrahentów zewnętrznych,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
 • sporządzamy miesięczne raporty o przychodach i kosztach,
 • opracowujemy sprawozdawczość wewnętrzną firmy.