Doradztwo

Zajmujemy się doradztwem. Oferujemy m.in. usługi związane z doradztwem finansowym:

  • przeprowadzamy analizę ekonomiczno-finansową,
  • przygotowujemy część finansową prospektu emisyjnego,
  • przygotowujemy memorandum informacyjne,
  • organizujemy i informatyzujemy rachunkowość,
  • wskazujemy właściwy wybór podatkowo-prawnej formy działalności przedsiębiorstwa,
  • sporządzamy sprawozdania finansowe dla planów przekształcenia i połączenia (zgodnie z przepisami prawa),
  • dostosowujemy Zakładowy Plan Konta do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Ikona wykresu

Zachęcamy także do skorzystania z naszego doradztwa biznesowego, w ramach którego:

  • przygotowujemy opinie ekonomiczno-finansowe,
  • przeprowadzamy fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek,
  • na bieżąco informujemy Klientów o zmianach w przepisach prawnych, które mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności.

W ramach pozostałych usług doradczych bierzemy m.in. udział w prowadzeniu postępować likwidacyjnych i upadłościowych, a także wykonujemy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe. Ponadto wykonujemy identyfikacje ryzyk w zakresie zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.