Audyt

Przeprowadzimy w Państwa przedsiębiorstwie audyt. Podczas badaniu sprawozdań finansowych stawiamy przede wszystkim na wykrywanie ryzyka specyficznego dla danego biznesu, dzięki czemu możemy skutecznie przeprowadzić audyt. Obrane przez nas metody działania umożliwiają koncentrowanie się na obszarach, gdzie mogą wystąpić specyficzne ryzyka (niestandardowe transakcje przeprowadzane przez Klienta). Nie pomijamy jednak obszarów typowych i standardowych. Możemy również poprzez zbadanie sprawozdania finansowego wspomagać proces zarządzania w Państwa firmie.

Ikona folderów

Jaki zakres obejmuje audyt?

Nasze audyty swoim zakresem obejmują:

 • badania ustawowe wynikające z przepisów prawa,
 • badania dobrowolne,
 • przegląd sprawozdań finansowych,
 • badania planów przekształcenia,
 • badania planów połączenia,
 • usługi atestacyjne (ich celem jest uwiarygodnienie w pewnym stopniu zagadnień obejmujących w szczególności informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy oraz aspekty zachowań lub postaw określonych podmiotów gospodarczych,

Oferujemy także usługi pokrewna, które polegają na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur, które są wykonywane w oparciu o określony cel i zakres prac, a także usługi kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych.

Audyt realizacji projektów z funduszy UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i pozostałych projektów realizowanych z pomocy publicznej.

​Audyt obejmuje:

 • kompleksową ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa wykonywaną przez firmę audytorską,
 • badanie sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane),
 • audyt podatkowy,
 • kontrolę rozliczeń funduszy unijnych,
 • badanie planów przekształcenia podmiotów,
 • badanie planów połączenia jednostek gospodarczych.
 • audyt z pomocy publicznej

Dzięki wyżej przedstawionym elementom i dodatkowo dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy stosowane przez nas metody pracy zakładają:

 • przeprowadzenie badania w oparciu doświadczenie naszego zespołu i jego wiedzy dotyczącej działalności klienta, co wymaga znaczącego zaangażowania biegłego rewidenta odpowiadającego za klienta we wszystkich etapach badania,
 • identyfikację ryzyk związanych ze specyfiką działalności klienta, istotnymi saldami bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także systemem finansowo - księgowym, co jest podstawą do wyboru właściwych dla danego klienta procedur badania,
 • indywidualne podejście, zrozumienie branżowych lub lokalnych uwarunkowań działalności prowadzonej przez Klienta oraz partnerska współpraca,
 • gwarancję w pełni profesjonalnego wykonania usług, których efekt będzie służył Naszym Klientom w umacnianiu ich wiarygodności wobec wszelkiego rodzaju instytucji finansowych i partnerów biznesowych.